Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ


Αιτήσεις συμμετοχής στα προγράμματα του ΚΔΒΜ θα γίνο-
νται δεκτές κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9.30-13.30 
έως και την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου.

Θα αναρτηθεί νεότερη ανακοίνωση για τυχόν νέα περίοδο υποβολής αιτήσεων.

Απαραίτητο δικαιολογητικό: φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Μπορείτε να βρείτε στο blog μας το νέο έντυπο αίτησης και τη νέα λίστα με τα διαθέσιμα προγράμματα.

Διευκρινίζεται ότι για όσους έχουν ήδη υποβάλει αίτηση και δεν είχαν ενταχθεί σε κάποιο τμήμα μάθησης κατά το προηγούμενο εκπαιδευτικό έτος δεν απαιτείται νέα αίτηση.