Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2014

ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Στις 3 Δεκεμβρίου ξεκίνησαν τα "Βασικά Αγγλικά Α1".

Σήμερα στις 18.30 ξεκινά στο 2ο Δημοτικό Σχολείο το τμήμα "Καινοτομία-Επιχειρηματικότητα-Διοίκηση Επιχειρήσεων".