Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2014

ΑΛΛΑΓΗ  φυλλαδίου προγραμμάτων

Λόγω περιορισμένης συμμετοχής σε κάποια από τα προγράμματα του ΚΔΒΜ Καισαριανής, θεωρήθηκε σκόπιμο να διαγραφούν και να παρουσιαστεί νέο φυλλάδιο με τα προγράμματα που παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση. Παρακαλούνται όσοι δήλωσαν προγράμματα που έχουν διαγραφεί , να τηλεφωνήσουν ή να στείλουν email  για εκ νέου αίτηση συμμετοχής.

ΝΕΟ  ΕΝΤΥΠΟ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ