Τρίτη, 8 Ιουλίου 2014

Παραλαβή βεβαιώσεων παρακολούθησης για τα τμήματα που έληξαν έως τις 4/06/2014

Οι εκπαιδευόμενοι που ολοκλήρωσαν με επιτυχία κάποιο από τα παρακάτω τμήματα
  • Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)
  • Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)
  • Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων
  • Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή (τμήμα 2ου Δημοτικού)
  • Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή (τμήμα 2ου Γυμνασίου)
  • Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1) (τμήμα Δευτέρας & Τετάρτης)
  • Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1) (τμήμα Τρίτης & Πέμπτης)
  • Ιστορία Τέχνης
μπορούν να προσέρχονται στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης από την Τετάρτη 9 Ιουλίου έως την Παρασκευή 11 Ιουλίου και ώρες 10.30-13.30 για να παραλάβουν τις βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Όσοι δεν μπορέσουν αυτές τις μέρες θα έχουν τη δυνατότητα να τις παραλάβουν από Σεπτέμβρη.

Καλό Καλοκαίρι 

Κατερίνα Κουτσαύτη 
Υπεύθυνη Οργάνωσης  
ΚΔΒΜ  Καισαριανής  

Αναστασία  Χαϊδεμένου                                
Υπεύθυνη Εκπαίδευσης
            &                             
Διασφάλισης Ποιότητας                               
ΚΔΒΜ  Καισαριανής